Suchy lód

Dowiedz się czym jest, jakie są główne cechy i zastosowania

Czym jest?

Suchy lód (Carboglace®), inaczej CO2 w postaci stałej, uzyskuje się poprzez rozprężanie ciekłego CO2 pod ciśnieniem atmosferycznym.Połowa ciekłego CO2 przechodzi w postać gazową, a druga połowa zamienia się w śnieg CO2. Śnieg CO2 ubijany jest w wysokociśnieniowych prasach hydraulicznych lub wytłaczarkach, co pozwala uzyskać bloki lub granulki suchego lodu. Nasz Producent posiada zakłady o łącznej wydajności produkcyjnej blisko 40.000 ton rocznie.

Suchy lód jest całkowicie naturalnym produktem. Właściwością suchego lodu jest sublimacja, czyli przejście z fazy stałej w fazę gazową w warunkach ciśnienienia atmosferycznego z pominięciem fazy ciekłej. Stąd termin "suchy lód". Ponadto, suchy lód wytwarza bakteriostatyczną atmosferę, która poprawia jakość chłodzonych produktów zapobiegając ich utlenianiu.

 

Karta charakterystyki suchego lodu

 

Cechy suchego lodu

 • produkt naturalny
 • przyjazny dla środowiska
 • sublimacja w gaz bez pozostałości
 • brak kosztów inwestycyjnych
 • brak kosztów związanych z energią elektryczną
 • temperatura -78,5 C
 • dwukrotnie wyższa efektywność chłodzenia w porównaniu do lodu wodnego
 • gęstość właściwa: 1,56 kg/dm3 – cięższy, niż powietrze, opada na podłoże
 • bezzapachowy
 • obojętny smak
 • niepalny
 • nietoksyczny

Zastosowanie

Catering

W samolotach i pociągach suchy lód jest wykorzystywany do utrzymywania niskiej temperatury posiłków i napojów. W samolotach i pociągach suchy lód jest wykorzystywany do utrzymywania niskiej temperatury posiłków i napojów.

Chłodzenie

Suchy lód stosowany jest do obniżenia i utrzymania temperatury w procesie mieszania i przetwarzania produktów spożywczych, a także w celu utrzymania smaku, aromatu i koloru.

Czyszczenie

Czyszczenie suchym lodem jest szybką i opłacalną, nieścierną technologią, którą można stosować do czyszczenia maszyn w ruchu. Czyszczenie suchym lodem stosowane jest w wielu różnych branżach przemysłowych.

Karbonizacja

Jest to jedno z najważniejszych i poznanych najbardziej znanych zastosowań CO2. Dwutlenek węgla rozpuszczając się w wodzie tworzy odświeżające bąbelki, jednocześnie zapobiegając wzrostowi grzybów i bakterii.

Odlewnictwo

W odlewnictwie metali przy użyciu form piaskowych, CO2 jest wykorzystywany jako środek wiążący między osnową piaskową a innymi dodatkami. Dzięki tej technice piasek może być ponownie wykorzystany.

Transport

Suchy lód stosowany jest do transportu artykułów spożywczych, tj. czekolada, lody, mrożonki, mięso oraz do transportu produktów farmaceutycznych, szczepionek, organów, krwi, zwłok ludzkich itp.

Doświadczenia

Suchy lód jest stosowany w laboratoriach do spowalniania reakcji egzotermicznych. Suchy lód jest stosowany w laboratoriach do spowalniania reakcji egzotermicznych. Suchy lód jest stosowany w laboratoriach do spowalniania reakcji egzotermicznych.

Kurczenie

Suchy lód jest stosowany do kurczenia elementów metalowych tak, aby można je było prawidłowo spasować, na przykład przy wkładaniu wału w łożysko. Suchy lód jest stosowany do kurczenia elementów

Ochrona

CO2 jest bardzo efektywnym środkiem używanym w ochronie przeciwpożarowej. Ze względu na swoje właściwości fizykochemiczne, tłumi ogień eliminując tlen ze strefy spalania jednocześnie chłodząc obszar paleniska